รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

( รับสมัคร 13 สิงหาคม - 7 กันยายน 2557 )


รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

( รับสมัคร 9 - 30 มิถุนายน 2557 ) 
 
powered by INET